قاطی پاتی

دیگه شورشو در آوردن...

اول میگفتن mersi

بعد شد merc

بعد شد mer۳۰

بعد شد mer۲۰+۱۰

دیروز یکی برام پیغام فرستاده ۱۰-۱۵+{۲\ (mer{ (۱۰+۴۰

فکر کنم ۲ سال دیگه معادله ۶ مجهولی و انتگرال میفرستن!

خب بگو ممنون

|: 


نوشته شده در 10 اسفند 92 ساعت 21:59 توسط Honey girl نظرات | |