قاطی پاتی

مـامـانم :سماااااااااااااااااا؟ 

مـن : بلــه ؟؟

مـامـانم :سماااااااااااااااااااااا؟

مـن : بلــه ؟؟

مـامـانم :سماااااااااااااااااااااااااا ؟

مـن : هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟

مـامـانم : جــونت در اومــده نمی گــی جون دلــم ؟؟؟! شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

بیشــور پَــریروز به پسـره گفتـــی !!

مـن : جــون دلــم دنیــام ... هستیــم ...اسمایلیـــ هایـــ سنجابـــ و فندقــــ

مـامـانم : زهـــرمــار ... مــرض!! 

اســم پسـر میــاد چه جَـو گیــر میشــه ...اسمایلیـــ هایـــ سنجابـــ و فندقــــ

مـن : به شمــا دارم می گـــم!اسمایلیـــ هایـــ سنجابـــ و فندقــــ

مـامـانم : غلــط کــردی!!! مــگه مـن کشــته مـرده ی توام؟؟؟شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

مـن : (

یه ربــع بعد ...

مـامـانم :سمااااااااااااااااااااا ؟

مـن : بلـه ؟

مـامـانم : بلـه و کـوفت تو اصـلاح نشـدی ؟؟

مـن : جـوووووووووووووونـم؟

مـامـانم : بیـا باز یـادپســر افتـــاد :پی

مـن:/

نه مـامـان دارم مـــن ؟؟؟؟؟؟


نوشته شده در 10 بهمن 92 ساعت 21:14 توسط Honey girl نظرات | |