قاطی پاتی

میدونم دیگه پس فردا که مامان شدم ایه نازل میشه


احترام فرزند واجب است به فرزندان خود نیکی کنید که


 بهشت زیر پای فرزندان است


تازه زضایتشونم باید جلب کنیم کصافطارو
 

نوشته شده در 15 آذر 92 ساعت 15:19 توسط Honey girl نظرات | |