قاطی پاتی

مامان بزرگم خیلی مذهبیه


یه روز یه مجله دستش بود گفت دنیا خیلی خراب شده واقعا


فساد جامعه رو گرفته!!


گفتم چی شده مگه مامان بزرگ


میگه بیا این مجله رو بــــبین...


رفتم دیدم یه اقا با کت و شلوار صفحه ی سمت چپ بود


 یه خانوم چادری هم صفحه سمت راست بود!


تعجب کردم گفتم خوب اینا مگه چشونه؟؟؟


گفت نگاه کن الان مجله رو میبندم این اقا میچسبه به خانومه!!


قیافه ی من در اون لحظه : 


حالا هی با دستاش مجله رو باز و بسته میکرد میگفت : میبینیشون؟


بازم من 

  

نوشته شده در 4 آذر 92 ساعت 19:15 توسط Honey girl نظرستون | |