قاطی پاتی

من به مامانم اسمس میزنم جواب میده "پیامت دریافت شد" !


یه چیز تو مایه هاى عمار عمار یاسر، یاسر به گوشم 

نوشته شده در 24 مهر 92 ساعت 11:10 توسط Honey girl نظرات | |