قاطی پاتی

چن وقت پیش دم در موسسه زبان منتظر بابام بودم بیاد دنبالم


 نیم ساعت شد نیومد. منم خو بیکار نیستم پیاده راهو اومدم. 


رسیدم سر کوچه،ماشین بابامو دیدم داره میاد سمتم. 


مثه چی پریدم جلوش میگم چرا نیومدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


میگه داشتم تلویزیون میدیدم یادم رفت !!


گفتم پس چی شد اومدی بالاخره؟! 


گفت یهو راز بقا شروع شد یاد تو افتادم 

...

من :||||||||


راز بقا :||||||


نوشته شده در 15 مهر 92 ساعت 15:45 توسط Honey girl نظرات | |