قاطی پاتی

بابام ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻭﻝ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ

ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﻭ ﻓﮑﺮﺍﺗﻮ ﮐﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ !

از سازمان ملل درخواست دارم...

بعد از حل بحران سوریه یه قکری

 هم به حال بحران خونه ی ما بکنن ...


نوشته شده در 29 شهریور 92 ساعت 23:54 توسط Honey girl نظرات | |